Zrinka Pavlović (1960) diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1984. godine. Karijeru započinje kao pravnica u gospodarstvu, te radi u Tvornici baterija Croatia i trgovačkom poduzeću Metalia Commerce. Odvjetnicom postaje 1993. godine. Partner je u društvu, te se pretežno bavi građanskim pravom. Jezici: hrvatski, engleski, srpski.
Siniša Pavlović (1960) diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1983. godine. Karijeru započinje kao pravnik u gospodarstvu, te radi u Plivi kao pravnik i direktor administracije. Odvjetnikom postaje 1991. godine. Partner je u društvu, te se pretežno bavi trgovačkim pravom. Jezici: hrvatski, engleski, srpski, slovenski, makedonski.

© 2010 by Pavlovic & Pavlovic
Ured / Office: HR-10000 Zagreb
Amruševa 19
Hrvatska / Croatia
Telefon / Phone: +385-1-48 78 222
Faks / Fax: +385-1-48 78 223
Email: [email protected]
   
Karijere   Pravno     English